Ads Top

Spartaküs Filmi Göstergebilimsel Çözümlemesi

Spartaküs

En çok izlenen filmler arasındadır. Spartaküs(M.Ö. 69-M.Ö. 71)Antik Roma Cumhuriyetinde köle ve gladyatör. M. Ö. 71 yılları arasındaki köle ayaklanmasıyla yaptığı önderlik ile tanınır.
Spartaküs, İsa^’nın çarmıha gerilişinden yüz yıl öncesi... Roma güçlü bir devlettir. Yaptığı savaşlar sonrasında elde ettiği ganimetler ve köleler gücünü daha da arttırır. Sosyo sınıf bölünmesinin hat safhada olduğu dönemler. Köleler bu dönemde insanları eğlendirmek için kullanılıyor. Eğlence derken, köleler birbirlerini öldürmek için gladyatör okulunda eğitiliyor. Onlar dövüşüp canlarını verirken izleyenler bundan çok zaevk alıyor. Ölümden başka seçenekleri yok. Kurtulmaları için Spartaküs adındaki liderin Roma’ya kafa tutması gerekiyor.
Spartaküs Trakyalıdır. Bşının yan tarafında bir kılıç darbesinin eseri büyük bir yarık uzanıyordu. Genç ve sakkallıydı. Güçlü bir çeneye, sık ve kıvır kıvır saçlara doğru tırmanan bir yüze sahipti.
Geçmiş olmayan adam Spartaküs, galadyatör okulunda dikkat çekmiştir. Nitekim lider olma özelliğine sahiptir. Baş isyancı olacaktır. Ama bunun için gladyatörlükten, ölüm okulundan kurtulması gerekir. Geceleri zincire vurulan gladyatörün özgür kalmasına bir kadın yardımcı olur.
Spartaküs ve beraberindeki diğer adamların direnişi böyle başlar ve Roma’ya kafa tutmaya kadar giderler. Spartaküs’ün gladyatör okulundan kurtuluşu ve yanındaki kölelerle birlikte isyan ederek Roma’nın üzerine yürüyüşü kolay olmayacaktır. Savaşlar üstüne savaşlar, bol kanlı ölümler geçecek, izleyicinin yüreğini dağlayacaktır. Ama acıklı değil, adına layık olarak, destansı ve tarihsel nesnel anlatımını hiçbir zaman bozmayarak geçer film.
Spartaküs’ün yaptığı seçim kolay değil. Düşmanları çok özgürlüğü seçmenin bedeli kadınını ve çocuğunu kaybetmesine neden olur.
Gücün savaşmakta önemli bir faktör olduğu ama taktiklerin daha mühim bir araç haline geldiği vurgulanıyor. Filmde Romalıların korkulu rüyası haline gelen Trakyalı Spartaküs, karşılaştığı her savaşta diğer tarafı oyuna getiriyor karşılığında da daha da güçlenerek savaş ve ganimetleri zenginleştirerek büyümesini sağlıyor.

A.FİLMİN GÖRÜNTÜSEL ANLATIMI:

FİLMİN HİKAYESİ; kölelerin ayaklanması, ayaklanan ve özgürlüğe kavuşmaya çalışan, çabalayan köleler.
Önceden tasarlanmış gibi durmayan bir film. Filmde geçen mekanlar, kölelerin, Romalıların giydiği kıyafetler o kadar iyi duruyor kş adeta bizi o dünyaya o çağa götürüyor.
Ana karakter Sapartaküs olduğundan onun tüm özellikleri(Cesurluğu, korkusuzluğu, asiliği, güçlülüğü,direnişçi yapısı...vs.) yüzüne davranışlarına da yansımakta.
Filmin genel görüntüsü oldukça iyi ve etkileyici. Her şey yerli yerinde.

B.)GÖSTERGE ÇÖZÜMLEMESİ


GÖSTERGE

    İNSAN

  KONU

    DOĞA

   ZEMİN

GÖSTEREN


SPARTAKÜS

ÖZGÜRLÜK


ANTİK ROMA DÖNEMİ

O DÖNEMDEKİ YERLER

GÖSTERİLEN

GÜÇLÜ CESUR DİRENİŞÇİ


OLAĞANÜSTÜ GÜÇ


İŞLENMEMİŞ DOĞA

   ROMA

Spartaküs filminin göstergelerini 4 grupta toplayabiliriz.
GÖSTERGE İNSAN: Gösteren rolünü iyi kullanması, güçlü,asabi,direnişçi olması...


KONU: 
Özgürlük konusu etkileyici bir biçimde ele almıştır. Özgürlüğü kazanmak için verilen çok zorlu bir mücadele anlatılmaktadır. Bunu yaparken de olağanüstü bir çaba sarfedilmektedir.
DOĞA: Antik Roma Cumhuriyeti Dönemi gösterilmiştir. İşlenmemiş bir doğa hakimdir. Genelde eski yapılar, kölelerin kaldığı odalar... her şey olağan sadeliği ve gerçekliğiyle gözler önüne serilmiştir.
ZEMİN: O dönemdeki yerler, Roma zemin olarak kullanılmıştır.

C.) DİZİSEL VE DİZİMSEL ÇÖZÜMLEME:

İkili karşıtlıklar verilmiştir.
GÜÇLÜ-GÜÇSÜZ
KARARLI-KARARSIZ
SAĞLAM-ÇÜRÜK
DİRENÇLİ-DİRENÇSİZ
KORKUSUZ-KORKAK
BAŞARILI-BAŞARISIZ
Bu farklılıklar verilmek istene mesajın ögelerini ortaya çıkarır.

D.) KODLAR: 

Kodlar toplumsal kültürün bir ürünüdür. Bu filmde Spartaküs’ün oyunculuğu belli bir birikimi gerektirmektedir. Çünkü onun fiziksel özellikleriyle,jest ve mimikleriyle, duruşuyla sergilemiş olduğu film karakteri doğrudan pekiştirilmiş.
Kıyafet tarzı,duruşu, konuşması, zekiliği prefesyonel bir oyuncu olduğunu gösterir.

E.) METEFOR VE METENOMİ KULLANIMI:

Filmde özellikle başrol oyıncusu spartaküs ile direnişçi özgürlük için mücadele verebilecek güçlü yapı özdeşleştirilmek istenmiştir. Filmdeki davranışları ve zeki fikirleriyle özdeşleştiğini gösteriyor.
Meteforik anlamda filmin genel görüntüsü ile spartaküs’ün kölelere hakim oluşuyla,onları bir arada tutuşu ve güçlü yapısıyla güven ve hakimiyeti çağrıştırmaktadır.

SONUÇ:

Sömürülen ve baskıya uğrayanların tarihi olarak izleyeceği bir film. Gösterge sistemi gerçekçi ve temsili bir kod içerisinde hareket etmektedir 

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.