Ads Top

Sinema Araştırmaları: Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar

Sinema Araştırmaları: Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar

B1010067İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat İri’nin derlediği kitapta Gülin Terek Ünal,  Ahsen Deniz MorvaBerrin Yanıkkaya Erman Ata UncuH.Esra Arcan, M. Bilal DedeMehmet SarıNilgün Abisel,Nilüfer TimisiNurçay TürkoğluPembe BehçetoğullarıSerpil  KırelTuğrul Eryılmaz  veZ.Tül Akbal Sualp‘in yazıları bulunuyor.
Kitabın yayın Kurulu’nda ise Habibe Öngören, Şükrü Sim, Rengin Ozan, Neşe Kars, Battal Odabaş, Ceyhan Kandemir, Seçkin Özmen, Ergün Yolcu, Nilüfer Pembecioğlu, Ayşen Akkor Gül, Nejat Ulusayve Rekin Teksoy bulunmaktadır.
Kitapta erken dönem kuramcılardan yönetmenlere, yıldızlara, türlere ve Marksizm, psikanaliz, ya da feminizm gibi farklı eleştirel yaklaşımlara yer verilmektedir.  Film kuramının tarihi biçimci ve gerçekçi paradigmaların diyalektiği ile belirlenmektedir, dolayısıyla kitapta ilk değinilen konu budur. Diğer taraftan konu kitapta daha kapsamlı ve sosyal teoriye daha uyumlu bir açıdan tartışılmaya çalışılmaktadır. Buna bağlı olarak sinema izleyicisi üzerine yapılan sosyolojik araştırmaları geniş bir ayrıntısı ile tarihsel olarak tartışan Jostein Gripsrude’un da yazısı vardır. Kitap sinema analizi, kavrayışı, değerlendirmesi üzerine ilgi sahibi olan ve olmak isteyen herkese hitap eder bir niteliğe sahiptir.

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.