Ads Top

GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME
Göstergebilimsel çözümleme yöntemini kullanarak, aşağıda çözümlemesi yapılan resim  Oben Yılmaz’a aittir.


        
Çalışmada zeminin tamamında kırmızı renk kullanılmış , arka yüzeyde tekrarlardan oluşan içten dışa sanki bir koç hayvanın boynuzları gibi kıvrılan dairesel çizgiler ve  resmin merkezinde ise önce yerde uzanan beyaz lekeyle betimlenmiş kadın figürü hemen arkasında yine yerde uzanmış kadın figürüne sarılmış siyah lekeyle biçimlendirilmiş erkek figürü. Kadın figürün saçlarının uzantısıyla erkek figürün ayaklarının uzantısı birbirleriyle ters orantı ,kadının sol kolu 90 derece açıyla  V  şeklinde dururken erkek figürün sol kolu kadın figürün sol kolunun altından geçerek oda 90 derece açıyla V şeklinde durmaktadır. Kadın figüründe iki bacaklarını gövdesine doğru çekmiş  koluna ters V şeklindedir. Erkek figür de sol bacağı kadın figürünün sol bacağının altında dizden bükmüş bir şekilde durmaktadır. Bu iki figür açık olarak belirtmek gerekirse kadının erkek figüre sırtını dönüşü isteksiz olduğunu erkeğinde bunu umursamaz tavırlar sergilemesini ve kadına sarılarak kendi isteğinin öneminin baskıcı tavrıyla göstermektedir.
   Gösterge Çözümlemesi
GÖSTERGE
GÖSTEREN
GÖSTERİLEN
insan
Kadın figürü,erkek figürü
Kadının masumluğu
zemin
Kırmızı, siyah ,beyaz renkler
Erkeğin gücü ,hakimiyeti,
  
     Resimde kullanılan göstergeler insan ve zemin arka plandır. Arkada ki biçimlemeden başlayacak olursak dairesel hareketlerle kıvrılan çizgilerin bir koçun boynuzlarına benzemesi  ve  liderliği simgeleyebilir oluşu merkezde duran erkek ve kadın figürün de ki lekelerini de açıklarsak kadında beyaz leke; beyaz renk, saflığın ve temizliğin simgesidir. Soğukkanlılığı, asaleti, masumiyeti, temizliği, saflığı, istikrarı ve devamlılığı temsil eder. Huzur ve güven verir. Düşünce gücünü arttırır. Aynı zamanda insana hüzün veren, dertlerini ve sıkıntılarını hatırlatan bir yanı da vardır. Erkek de kullanılan siyah leke ise; siyah, hüznü, yalnızlığı, sıkıntıları ve endişeleri hatırlatarak karamsarlığı artıcı etkiler gösterebilir. Ölümü çağrıştıran siyah, genellikle matemin rengi olarak bilinir. Siyah renk aynı zamanda, gücü, soyluluğu, ağırbaşlılığı, hırsı ve tutkuyu ifade eder.
   Resim de erkeğin kadın üstünde ki egemenliğini,  ilişki de kadının isteğinin  öneminin olmadığını  erkeğin cinsel arzunun kadının üstündeki baskıcı tutumu, siyah  renk; gücü ve tutkuyu  ifade ettiği için erkeğin burda kendi tutkularının öneminden dolayı kadının varlığının onu sadece  arzularının isteklerinin yerine getirmesi gereken bir obje olarak görüyor. Kadının beyaz lekeyle olması temizliği saflığını betimler. Kadın tek başına  varlığını sürdürebilir fakat erkeğin iradesi zayıftır hep bir kadının varlığına ihtiyaç duyar. Resimde erkek kadının kendi isteklerinin önemsiz olduğu ve erkek figür gücünü kadının narin vücudunu esir alıp ahtapot gibi sarmalaması bize erkek figürün kadının istek ve arzusuna onun için önemi olmadığını düşündürmektedir.
Dizisel ve Dizimsel Çözümleme
Resimde karşıtlıkların  olduğunu  görüyoruz.
İstekli-İsteksiz           siyah-beyaz    
arzulu-arzusuz          bütün-parça
Eserde karşımıza çıkan zıtlıkların oluşturduğu anlamlar siyah –beyaz, istekli-isteksiz gibi karşıtlıkları görmekteyiz. Beyazla siyah  lekenin zıtlığı birinin gücü temsil ederken diğerinin masumluğunu ifade etmesi eser de bize vermek istediği mesajı açıkça iletmektedir. Erkeğin  kadın üstündeki egemen duruşu. Zemindeki kırmızı renk bütünü kaplarken merkezde yatay iç içe geçmiş beyaz ve siyakın güçlü etkisi resmin merkezine bizi çekmektedir. Arka planda Gözalan kırmızı rengi ütünde kıvrılmış olan çizgiler resimde bir denge oluşturmaktadır .
Kodlar
Resimde kod olarak iki figür gösterilebilir erkek ve kadın olmak üzere ve  arka plan gösterilebilir. Figürlerin duruşlarına baktığımızda karşıtlık olarak birbirlerine uyumsuz bir etkileşim içinde bulunduklarını söyleyebiliriz. Arka zemindeki kıvrık hareketlerin  koçların boynuzlarına benzemesi de    erkek figürün lider olduğunu hakimiyetin onda olduğunu göstermektedir. Yani  öndeki figüre bağlantısı resimde bir dengeyi sağlamış oluyor ve resmi tamamlamış oluyor.

Metafor ve Metonimi  Kullanımı
Resimde metafor ve metonimi  kullanımına baktığımızda ise metaforik imge olarak arka zeminde bulunan koçun boynuzları  şeklinde içten dışa doğru kıvrılmış olan çizgiyi tanımlayabiliriz. Koçu bir simge halinde düşünürsek anlam olarak liderliği temsil etmektedir. Ve resimde erkeğin kadın üstündeki liderliğini bize sembolize etmektedir. Son olarak resimde verilmek istenen mesaj , renklerin anlamları ve figürlerin duruşlarının biçimleri ve renklerinin zıtlığı bize tam olarak doğrudan aktarılmasa da bize vermek istediği mesaj hakkında ipuçları vermektedir. Tam olarak söylemem gerekirse ,  günümüz de hala kadınlara bakış açılarının değişmediğini ve sadece cinsel  arzularını karşılayan bir varlık olarak görülmesinin ve onların düşünce özgürlüklerinin ise bu kısıtlanması  kadın yapınca suçlu erkek yapınca haklı diye kalıplaşmış düşüncelerin hala sürmekte olduğu bir hayat diliminde sanatçının bu eserini yorumlamış olmak ve sanatçının bunu izleyicilere hatırlatmasından dolayı mutluluk duyduğumu söyleyebilirim. Kalıplaşmış ve önyargılı düşüncelerimizin bir gün kırılması dileğiyle…


   S.Canan YORULMAZ  
Blogger tarafından desteklenmektedir.