Ads Top

OBEN YILMAZ’IN BİR ÇALIŞMASININ GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN ÇÖZÜMLENMESİ VE İNCELENMESİ

Gösterge bilimsel çözümleme yöntemini kullanarak, aşağıda çözümlemesi yapılan resim Oben
Yılmaz’a aittir.


Gösterge Çözümlemesi
GÖSTERGE  GÖSTEREN  GÖSTERİLEN
Korkuluk  Politikacı  Politikacının sahte yüzü ve
palavraları, güvensizlik
Kürsü  Siyasi parti  Propaganda
Smokin  Siyaset  Yalan
Griden beyaza geçişli bir zemin üzerinde siyah ve beyaz lekelerden oluşmuş smokin giymiş bir
korkuluk ve üzerindeki yazı nedeniyle herhangi bir siyasi partiyi temsil eden bir konuşma kürsüsü
görülmektedir.
Çalışmada kullanılan göstergeler korkuluk ,smokin ve konuşma kürsüsüdür. İlk göstergemiz korkuluk
,kendisi bir siyasiyi temsil etmekle kendi öz anlamını özleştirerek eleştirel bir görüntü sergilemektedir.
Konuşma kürsüsünün arkasında olduğu yere saplanılmış bir şekilde duran korkuluk ikinci göstergemiz
olan kürsü sayesinde bir yere ait olduğunu ifade etmektedir. Smokin göstergesi ise korkuluğun bir
siyasetçi oluşu anlamını güçlendirmekte hatta korkuluğun bir siyasiyi temsil etmesini sağlamaktadır.
Korkuluk, tarla ,bağ ve bahçelerde kuşların zarar vermesini önlemek için konulan,insana benzer
kuklalardır . Korkuluk tek başına başka bir anlamı ifade ederken smokin ile birlikte sunulmuş
olmasından dolayı ve diğer tüm öğelerle olan ilişkisiyle siyaset ya da politika kavramlarına bir
gönderme yapıldığı düşüncesini uyandırmaktadır. Korkulukların cansız varlıklar olduğunu,kuşlar
üzerinde  canlı bir varlıkmış hissi ve  korku uyandıran kuklalar olduğu bilinmektedir. Burada da
buna benzer bir olayı görülmektedir. Sanatçı bu çalışmasında korkuluğun gerçek hikayesinden yola
çıkarak bize iletmek istediği mesajı ,kullandığı temsillerle birlikte mizahi bir dille ulaştırmaktadır.
Kürsü, kalabalığa karşı konuşma yapılan yüksekte duran yer. Çalışmada kullanılan kürsü bir siyasi
partiyi temsil etmektedir. Hemen arkasında duran smokinli korkuluk ve üzerinde bulunan yazı ile bir
bütünlük oluşturduğu görülmektedir. Çalışmadaki kürsüyü meydana getiren çizgilerin aşağı doğru
yok olması,göz tamamlaması,sanatsal bir efekt olarak nitelendirilebilir ancak göstergebilimsel açıdan
, korkuluğun kendinden destek aldığını da  göz önünde bulundurarak kürsünün sağlam ayakları
olmadığı mesajını çıkarabiliriz.  Söz konusu partinin (ideolojinin-amacın ) duruşunu temsil
etmektedir bu anlatım.
SONUÇ :   Smokin giymiş korkuluk burada politikacıları temsil etmektedir. Smokinin içindeki
korkuluk metaforu politikacılara atıfta bulunmak amaçlı kullanılmaktadır. Smokinin kuyruğundaki
rüzgar efekti ise korkuluğun yönünü rüzgara çevirdiğini yani politikacıların havai ve yalan vaatlerini
temsil etmektedir. Verilen vaatler adeta rüzgara kapılıp yok olup gitmektedir… Oben Yılmaz’ın bu
çalışmasından en son olarak çıkarabileceğim sonuç : Politikacıların kendilerine has ve herkesçe bilinen
,yalan olduğu aşikar ama nedense hep kabul görülen politikalarına dikkat çekilmek istendiğidir.
Ruhtan ve duyarlılıktan uzak cansız bir varlık olarak tarif edilen siyasetçi ,kürsüye çıktığı her an,
insansı özelliklerinden bir kez daha uzaklaşmaktadır…
Blogger tarafından desteklenmektedir.