Ads Top

OBEN YILMAZ’IN BİR ÇALIŞMASININ GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN ÇÖZÜMLENMESİ VE İNCELENMESİ 5


A.    Resmin Görüntüsel Anlatımı 
Resimde bir kedinin omzuna başını yaslamış bir kadın görüyoruz, ikisinin de arkasını döndüğünü ve Ay’a benzer bir yüzeyin üzerinde oturduğunu görüyoruz. Arka fon gece mavisini yansıtır gibi kadın ve kedi bir gölgeyi andırıyor.

B. Gösterge Çözümlemesi
GÖSTERGE
Kadın ve Kedi
Ay
Mavi Fon

GÖSTERİLEN
Ayın Yüzeyi
Kedi
Kadın

Resimde kullanılan göstergeleri üç grupta toplayabiliriz. Birinci göstergede Kedi   en bilinen özelliğiyle nankör olarak bilinir.  Kedi burada kadının dayanağı olmuştur ve kadın
C. Dizisel ve Dizimsel Çözümleme
Bu başlık altında zıtlıklar verilmiştir.
BOŞLUK – DOLULUK
IŞIK - GÖLGE
KOYU -AÇIK
YUMUŞAK - SERT

D. Kodlar
Resimde kullanılan kodlar göstergelerdir.  Bu resimde kedinin seçimi belli bir kültürel birikimi ister. Kedi silüet olarak verilmiştir. Kedi genel olarak uğursuzluğun sembolü olarak bilinsede burada kadının dayanağı olmuş ; yumuşak , tüylü yapısıyla ve sakin duruşuyla kadının yoldaşı olmuştur.

Burada kullanılan ay kodu ise ; atmosfer dışında ve dünyaya uzak oluşuyla ele alınmıştır. Ay dünyanın çevresinde döner. Fakat hepimiz onu yek olarak görürüz. Kadın kediyle birlikte bu uzak ve yalnız mekana giderek kendini dünyadan soyutlamış ve uzak kalmıştır. Ayın içinde bulunduğu gökyüzü kadınla kedinin baş hizalarında aydınlıktır. Kedin ve kadı aydınlığa bakmaktadır

E. Metafor ve Metonimi Kullanımı

Resimde gösterilen kadın ve kedi gösterilen ; sükunet…
Kedi ve ay burada metafor olarak kullanılmıştır. Kedi ve ay burada metafor olarak kullanılmıştır. Kedi ve kadın ayın tepesinde yalnız başına oturmaktadır.
Ay uzay boşluğunda yer alışıyla kadın ve kediyi dünyadan soyutlamaktadır.
Kadın kediyide yanına alarak ayın tepesine oturmuş ve dünyadan kaçmıştır.

SONUÇ
Bir kediyle birlikte uzay boşluğunda yalnız başına salınan ayın üzerinde tek başına duran kadın dünyadan kaçıp sükunet ve yalnızlığa gitmeyi seçmiştir. Yeryüzünde gördüğü baskı , şiddet , yasaklama  ve hor görülmelerden ; kısaca üzerine uygulanan bütün baskılardan bunalıp kaçmıştır. Bu her kadının ihtiyaç duyduğu bir uzaklaşma şeklidir.
Blogger tarafından desteklenmektedir.