Ads Top

OBEN YILMAZ’IN BİR ÇALIŞMASININ GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN ÇÖZÜMLENMESİ VE İNCELENMESİ 2

GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME
Göstergebilimsel çözümleme yöntemini kullanarak, aşağıda çözümlemesi yapılan resim Oben Yılmaz’a aittir.


Resmin zemininde flu  görüntüye sahip , doku hissi veren, kenarlardan koyu başlayarak, ortaya doğru açılan siyah beyaz ve gri rengiyle dairesel hareketler verilmiş ve yine zeminle aynı renkleri taşıyan birbirine dönük iki kadın figür ön planda gösterilmiştir. Sağ üstteki bedeni çizgisel hareketler, yer yer lekeler ve siyah yazılarla oluşturulmuş kadın figürü sol kolunu ve bacağını birbirlerine değercesine  yakın şekilde arkasına doğru uzatmış ve gerilme hissi veren bir hareketle durmaktadır. Bunun aksine siyah uzun saçları başını öne eğercesine diğer figüre doğru bir hareketle lekesel olarak resmedilmiştir. Yine bu figürün karşısındaki figürde aynı biçim ve hareket anlayışıyla resmedilmiştir. Bu iki figür sanki birbirlerine sarılmak için hazırlanıyorlar diyebiliriz.
Gösterge Çözümlemesi
GÖSTERGE
GÖSTEREN
GÖSTERİLEN
insan
Kadın figürü
Kadının güçlülüğü, bilgeliği
zemin
Dokulu  dairesel hakeketler(siyah beyaz gri)
sonsuzluk
  
              Resimde kullanılan göstergeler insan ve arka plandır. İlk göstergemiz insan, resmin merkezinde resmedilen kadın figürlerinde görünen hareket, figürlerin birbirleriyle olan ilişkisi, kadının gücünü, kadının kadına olan bağlılığını ve sonsuz zamanın içinde kadının yerinin hiç değişmeyeceğini gösteriyor. Figürlerdeki renkler, leke değerleri ve bedenlerinin yazılardan oluşması, modern ve çağdaş toplum içinde kadının bugünkü yerini ve güçlülüğünü göstermektedir. İkinci göstergemiz arka plan ise siyah, beyaz ve gri renkleriyle gösterilen dokulu ve flu hissi veren, dairesel hareketlerle oluşturulmuş zemindir. Bu zemin resimde biçimsel olarak kompozisyona hizmet eder. Fakat diğer yandan da gösterilmek istenen bu zeminin sonsuzluğu simgelemesidir.
Dizisel ve Dizimsel Çözümleme
            Eserde siyah-beyaz, hareketli-düz gibi ikili karşıtlıkları görüyoruz.
            Beyaz alanları kesen siyah biçimler esere hareketlilik vermiştir. Zemindeki flu ama tek bir noktaya doğru hareket örgüsü içinde resmedilen alana baktığımızda gözümüz yoruluyorken, öndeki iki kadın figürün şaçlarındaki lekeler ve figürlerin yazılarla dolu bedenleri birden bire gözü rahatlıyor ve net bir görüntüde algıyı topluyor, güçlendiriyor.
Kodlar
             Resimde kod olarak iki kadın figür ve arka plan gösterilebilir. Kadınların hareketine baktığımızda karşılıklı ve birbirleriyle olumlu bir etkileşim sağladığı görülmektedir. Zemindeki hareket de sonsuz zamanı simgelemektedir. Aslında bu zemin çok eski zamanlardan başlayarak çağdaş insan topluluklarının yaşadığı günümüze kadarki süreci göstermektedir. Bu süreç içinde kadının yerinin hiç değişmeyeceği ve zamana kadınların hakim olduğu düşüncesini de beraberinde getiren kadın figürüyle zemin arasında bağlayıcı bir anlam bütünlüğüne rastlamaktayız.
Metafor ve Metonimi Kullanımı
              Resimde metafor ve metonomi kullanımına baktığımızda ise metaforik imge olarak kadını görmekteyiz. Kadının, biçim olarak komposizyona hizmet eden resimsel bir obje oluşunun  ötesinde, iki kadının birlikte resmedilmesinin nedeni, gücün ve kadınların yıllardır süren ‘var olma’ çabalarının  göstergesidir. Neden bir kadın değil de iki kadın, o sonsuzluğu ifade eden zeminin üstünde, beyaz alanda  resmedilmiştir? Çünkü iki kadın daha güçlüdür.İki kadın dİğer tüm kadınların simgesidir burada. Ya da neden kadınlar zeminde kaybolmamış da bu kadar net ve resmin merkezinde resmedilmiştir? Ayrıca kadınların bedenlerinin yazılarla resmedilmiş olması, kadınların çağdaş, bilgili ve yaşanmışlıklarının olduğunu gösteren  simgelerdir. Resimsel öğelerin resmin anlamsal boyutuna da ışık tuttuğu bir gerçektir.
               Son olarak resimde verilmek istenen mesaj, doğrudan verilmemiş metaforik imge ve simgeler kullanılarak izleyiciye verilmiştir. Böylelikle izleyici resimde kendinden bir şeyler bulabilmekte özgürdür ve daha geniş bir çerçeveden resmi yorumlayabilmektedir. Bana göre bu resmin mesajı da kadının  zamana yenilmeyişi ve bu zamanın sonsuzluğu içinde kendine bir yer bulması çabasının günümüzdeki anlamıdır.Berna MURAL
Blogger tarafından desteklenmektedir.