Ads Top

OBEN YILMAZ’IN “KADINLAR” ADLI ÇALIŞMASININ GÖSTERGEBİLİM AÇISINDAN ÇÖZÜMLENMESİ VE İNCELENMESİ

“KADINLAR”

GÖSTERGE


İNSAN


MELODİ


ARKA PLAN


GÖSTEREN

Kadın

Nota çizgisine asılı olan kadın figürleri ve dağınık notalar

Eski, yıpranmış bir arka plan


GÖSTERİLEN

Kadının yaşam sürecindeki zayıflık, toparlanma ve güçlenip doğurma evresi

Bir melodinin inişli çıkışlı ritimleri gibi süregelen bir yaşam

Kadının yaşam sıkıntıları ve yıpranmışlığı
Bu çalışmada tüm gösterilenler, 3 figür üzerinde yoğunlaşılmış olup ve bu üç figür bir nota çizelgesi üzerine bağlanmıştır. Anlatılmak istenen ise kadınların gelişimsel süreçlerinin bir müzik çizelgesine benzetilmesidir. Bu anlamda çalışmada kadınlar müzik ile bağdaştırılıp başlangıç ve bitiş sürecini göz önüne almaktadır. Çünkü müzik, insanın içine ilişebilen en kolay ve anlaşılır sanat dalıdır. Kadınların müzikle özdeşleşmesini vurgulamak amacıyla kadın figürü satır çizgilerine elleri, ayakları ve dirsekleri ile bağlanmış konumdadır. Bu kapsamda kullanılan materyaller amaçlarını doğrular şekilde kadınların zayıflık, toparlanma, doğurma, hastalık gibi süreçlerini çizime konu almıştır.
1.      Figür: Dirseklerinden nota satırına asılı olan zayıf kadın figürü, resimden de anlaşılacağı gibi bir kadının hayatındaki zayıflığı, hastalığı ve güçsüzlüğü simgelemektedir. Bununla birlikte figürün tamamen çıplak olması seyirciye içinde bulunduğu durumu tüm gerçekliği ile ortaya sermektedir.
2.      Figür: Ayaklarından nota satırına bağlı olan yarı çıplak kadın figürü, toparlanma, kendine geliş sürecini vurgulayan bir simgedir.
3.      Figür: Burada figür yine yarı çıplak olup, bileklerinden bağlı şekilde asılı konumdadır. Figürün hamile olduğu dikkat çekmektedir. Bu özelliği ile kadının yaşam sürecindeki var oluş sebebi olan doğurganlığı vurgulamaktadır.
Nota Satırı, Notalar ve Sol Anahtarı: Tüm bu anlatılmak istenen düşünceler bir müziğe benzetilmiş olup nota çizelgesine bağlanmıştır. Müzik başlar ve biter tıpkı insan hayatı gibidir. Ancak burada, bu konunun yanında süreçler ele alınmış olup bazı yaşanmışlıklar ve geçmişinin esareti olma durumu figürler üzerinden ifade edilmiştir.
Arka plan: Arka planda vurgulanmak istenen, tüm bu figürlerin içinde bulunduğu karmaşanın, yaşanmışlığın ve yıpranmışlığın dışavurumudur.
ANLAM BİRİMİ: Tasarımcı bu çalışmasında kadınların kendi yaşamlarını gözler önüne seriyor. Müzikle bağdaştırdığı hayatlar ortak düşünceleri simgeliyor. Müziğin inişli çıkışlı ritimleri kadının hayatı ile yorumlanıyor.
            Bu çalışmada nota satırı zaman kavramına girmektedir. Kadınların nota satırına elleri, ayakları ve dirseklerinden bağlı olması geçmişine esir düştüğü anlamına gelmektedir. Bu esaretinin yansımalarını arka plandaki dokularda da işlemiştir. Dokuların bir yanık efekti şeklinde olması ise tamamı ile çekilen acının ve içinde bulunduğu zor durumun dışavurumudur.


           
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
 Bir yaşam ve süreci ele alan tasarımcı sosyal yaşam değerlerini irdelemiştir. Zamanın alıp götürdüğü acılar, mutluluklar, ruhsal ve fiziksel, iniş çıkışlar en basit haliyle ifade ediliyor. Yaşamın uzunluğunun yanında müziğin kısa ve anlamlı çizgisi hayatımızın yol kavramına bağdaştırılıyor. Müzik insanın içinde yaşadığı duyguları en basitçe dışa aktarabildiği yoldur. Müzik başlar, ilerler ve biter tıpkı hayatlarımız gibi.

            Sonuç olarak kadın zorlanır, acı çeker ve yıpranır. Ama bunlara rağmen hep ayaktadır ve asla yıkılmayacaktır. Çünkü o bir anadır, her zaman başa çıkacak gücü kendinde bulur. Korku, acı, endişe, yaşam savaşı artık sorun değilsiniz, kadın sizi beklemekte.
Blogger tarafından desteklenmektedir.