Ads Top

OBEN YILMAZ’IN BİR ÇALIŞMASININ GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN ÇÖZÜMLENMESİ VE İNCELENMESİ 7
Sanatçı resmi dayanaksız, güvensiz, ucu bucağı olmayan  bir dal üzerinde bulunan damla şeklinde estetik ve sert çizgileri bulunan üç şekil oluşturmuştur. Ortadaki simgenin içinde uzun saçlı estetik fizik yapısına sahip siyah slüet şeklinde figür bulunmaktadır. Bu üç nesnenin çizgileri dışarı tasıyor. Öyle bir kargaşa oluşmuş ki figür adeta kendini beyaz bir buluta asılı oltada oturmş sessizce sadece bekliyor vaziyette. Figürün egik duruşu adeta dünyadan hayattan umudunu kesmiş her şeyi boşvermiş gibi bekleyişi dikkati kendisine çekmektedir. bütün kargaşaya ragmen algısal ayırt edilebilirlik yüksektir.
Kullanılan yatay kompozisyon içerisinde figürün ortada ve dikey kullanılması bu kompozisyonda sağladığı bütünlük tüm dikkati ona çekiyordu.

Dizisel ve dizimsel çözümleme
Resimde ikili karşıtlıklar verilmiştir:
Umut_umutsuzluk
Güçlü_ güçsüz
Yumuşak_sert
Yatay_dikey
Figürün kendisinin ve bulunduğu dayanagın siyah olmasına rağmen figürün beyaz bir planda bulunması  yani arkadan gelen beyaz bir ışığın olması figürün beklediği bir umudunun olabileceği  de düşünülebilir. Figür damla şeklindeki bulunduğu yapı şekil içerisinde sanki hapsedilmiş gibi bir görüntü imajı sergiliyor. Figürün sağ ve sol  yanında  boş fakat karışık şemalar bulunuyor.
Buradaki en can alıcı yer figürün bulunduğu yerdir. Bütün sanat nesneleri arasındaki kullanım şekli figürün dayanagı yani bulunduğu şema. Figürün genel duruşu oldukça durgundur.Bir sürü kargaşa arasında figürün durağanlığı bekleyişi çok dikkat çekmektedir, izleyiciyi kendi içine çekmektedir.
Bu resimde kullanılan göstergeleri üç veya dört grupta toplayabiliriz. Dal ve en başta bulunan birinçi damlaya benzeyen şekil, ikinci olarak ortada bulunan içinde figürü de barındıran şekil, üçüncü olarak da yine sonda bulunan damlaya benzettiğimiz şekil, ve sonuncusu tüm bu dikeyliğe rağmen en üstte bulunan yatay ve büyük bir siyah leke yani bahsettiğimiz figürün dayanağı diyebiliriz. Dal ve üç damla şeklinde ki imgeler olmak üzere her biri birbirinden farklı yapıya özelliğe sahip.
Kodlar
Kodlar toplumsal kültürün bir ürünüdür. Burada figürlerin özellikleriyle resimdeki hislerin anlatılışı arasındaki ilişki doğrudan pekiştirilmiştir. Figürün rahatlığı duruşu durağanlığı ifade ediyor.
Metafor ve metonomi kullanımı:
Resimde durağan bekleyen bir figürün kapalı karmaşık bir şekil içerisinde bulunduğunu görüyoruz, metaforik anlamda figürün duruşu ve bulunduğu yer ile ilişkilendirirsek figürün bize anlatmak istediği,umut beklenti ve tüm kargaşaya rağmen durağanlığı çağrıştırmaktadır.
Sonuç
Bu çalışmada resimde gösterildiği gibi durum kargaşa umut_umutsuzluk gibi  durağan olmasına rağmen aslında tam tersi bir duygu umut ve beklentiyi  simgeliyor. Gösterge sistemi gerçekçi ve temsili bir kod içerisinde hareket etmektedir.
Blogger tarafından desteklenmektedir.