Ads Top

OBEN YILMAZ’IN BİR ÇALIŞMASININ GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN ÇÖZÜMLENMESİ VE İNCELENMESİ 8

 
GÖSTEREN (Düz Anlam) :  İnsan (kadın, çocuk), arka zeminde doku, ışık
GÖSTERİLEN (Yan Anlam): Koruma içgüdüsü, düşünme eylemi, toplumda kadının
Resme  ilk bakışta algılanan; bir kadın figürünün resmin merkezinde olduğu ve bu kadının bedeninde , sol yanında kalbin bulunduğu yerde kıyafetini sol koluyla tutarak gösterdiği sarıp sarmaladığı koruduğu çocuğu açıkça görülmektedir. Bebeğin ise kafası beyaz ve içi boş bir şekilde görülüyor ve sol elini kafansına getirerek düşünme eylemini gerçekleştirdiği hissediliyor. Tam gövdeye kadar görünen kadın bedeni  siyah bir örtü ile örtülüdür sol koluyla kıyafetinin bir kısmını açtığında hem çocuğu hem de sol bacağı görülmektedir. Kıyafetin içinden görülen yerleri , kadının yüzü ve çocuğun kafası , kolu beyazdır. Kadının saçları yüzünün bir kısmını kapatmakta ve sadece ağzı görülmektedir.İlk bakışta fark edilmeyen ancak resmi, kıyafetin bitim yerinden ikiye bölen siyah bir alan bulunuyor bu siyah alanda kadının ayağını görüyoruz ve ayak parmağının devamında imza görülüyor çok dikkatli bakılmadığı takdirde ayağın bir parçası gibi algılanıyor. İki figürde de siyah ,beyaz kontur ve lekelerle zıtlıklar kullanılarak ifadenin güçlü ve anlaşılır şekilde  aktarımı sağlanmıştır.Arkada sarı, kahverenginin tonları ve siyah kullanılarak açıklı koyulu tonlarla bir doku oluşturulmuştur ve bu doku resme üç boyut etkisi vererek derinlik katmıştır.Aynı zamanda doku kırışmış bir bez parçasını andırmaktadır.Figürlerde ise arka zeminin aksine iki boyutlu olduğunu görüyoruz.Buna rağmen merkezdeki figürün arkasında ışık olması dikkati anne ve bebeğe çekiyor.
İNSAN (KADIN): Kadınlara yüklenen en önemli toplumsal rol, analıktır.Kadınlar toplumsal olarak ‘’ev kadınlığı’’ ve ‘’analık’’ın uzantısı olan işlevleri yerine getirirler.Eğitimi önemsenmemiş, bir eş ve anne olarak düşünülmüştür.Kadınlara ilişkin böyle bir anlayış kadını toplumdan giderek soyutlanmaya iter. Oben Yılmaz’ın çalışmasında da kadının siyahlarla örtülü bedeni ve kucagındaki çocuğa dikkat çekilmesi ile bir kadın olarak gizlenmek zorunda kaldığı, kadınlığın saklanılacak utanılacak bir şeymiş gibi  ve toplumda sadece bir anne olarak var olmak zorundaymışçasına kapatıldığı vurgulamış olabilir.Bununla birlikte kadının yüzünün, görülen yerlerinin bacağının beyaz olması ile bu anlayışın yanlış olduğunu ve bütün renkleri içersinde barındıran beyaz renk ile kadının saflığının ve temizliğin simgesi olduğunu görebiliriz.Beyaz renk, asaleti, masumiyeti, istikrarı ve devamlılığı temsil eder.Çalışmada da görüldüğü gibi beyazın diğer renklerle uyum sağlayan , tamamlayıcı ve dengeleyici bir renk olarak kullanılmanın yanında kadın bedenin saklanılacak bir şey olmadığını bu rengin masumiyetiyle ifade edilmeye çalışılmıştır.Kadının kıyafetinin siyahlığı da dikkat çekmektedir.Aslında siyah renk yoktur.Bundan dolayı doğada siyah renk bulunmaz, fakat ışığı emen ve yok eden siyah, hüznü yalnızlığı, sıkıntıları ve endişeleri hatırlatarak karamsarlığı arttırıcı etkiler gösterebilir.Siyah renk aynı zamanda  gücü ve ağırbaşlılığı da temsil etmektedir.

Bu yönüyle kadının yalnız başına güçlü ve ağır başlı bir anne olarak çocuğunu büyüttüğünü anlayabiliriz.
İNSAN (çocuk) : Çocuk bakıma korunmaya sevgiye muhtaçtır  kendisine  bu sevgiyi gösterecek en yakın kişi annedir.Anne resimde de olduğu gibi kalbinin hizasında onu kendi canının bir parçası olarak koruyup  kollamaktadır.Ancak burada çocuğun yüzü görülmemekte saflığını temsilen belki de herhangi bir ifade yerine beyaz bir leke olarak kullanılmıştır.Aynı zamanda çocuğun bedenin ve sağ kolunun siyah olması anneye olan bağımlılığı onun düşüncelerinin etkisinde kaldığını ,annenin toplum yüzünden büründüğü rol ile çocuğu da aynı şekilde farkında olmadan büyüttüğü izlenimini veriyor.Çocuk beyaz olan sol kolunu ise başına götürerek düşündüğü hissini uyandırıyor .Yarısı siyah yarısı beyaz olan bedeni  ile ikilemde kaldığını, kalıplaşmış düşünceler yerine kendi düşüncelerini hayat tarzını oluşturmak istercesine karşı koymaya çalıştığı düşünülebilir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ :Kadın anadır ,doğurgandır.Ancak tarih boyunca da kadın bu üstün özelliğine rağmen horlanmış, ezilmiş ve sömürülmüştür.Kadınlara bakış açısı ve kadınların belli kalıplara sıkıştığı anlatılmaktadır.  Toplumsal olarak kadınlığını gizlemek  ve sadece doğurganlığı ve anne olmasıyla toplumda varlığını sürdürmeye çalışmaktadır .İnsan sosyal bir varlık olarak sürekli değişme ve gelişme özelliği gösterir,  resimdeki çocukta bu değişimi ve gelişme içinde  çelişkiler ,sorgulama ve düşünme yetisiyle gerçekleştirebilir.

Resimden yola çıkarak hazırladığım bu çalışma anlam alanlarını araştırırken , görsel  iletinin, toplumsal baskıların insan hayatını etkilediğini kısıtladığını, toplumundaki kadının yerinin ve değerinin bilincine varılmadığını ve çocukların kendilerini geliştirerek ailelerinin yolundan gitmek yerine kendilerini geliştirerek kendi doğrularıyla yaşamaları gerektiğini  gözlemledim.
Blogger tarafından desteklenmektedir.